Przekonania

Ostatnio kilkukrotnie w trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć i  poza nimi, różne osoby pytały mnie