Klient gotowy na coaching

Jak myślicie co kieruje ludźmi , którzy decydują się na coaching? Czy każdy zgłaszający się